กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 นำโดยนายแพทย์กฤษฎา...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา >>>...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา >>>...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา >>>...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา >>>...

ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า...
กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 นำโดยนายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนายการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าอาคารคลินิกแพทย์แผนไทยฯ...

รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

เยี่ยมให้กำลัง พร้อมกับมอบสิ่งของและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ อบต.สระโพนทอง

เยี่ยมให้กำลัง พร้อมกับมอบสิ่งของและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ อบต.สระโพนทอง

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง พร้อมกับมอบสิ่งของและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ อบต.สระโพนทอง...

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ จุดตรวจหลักจุดที่ 1 สามแยกบ้านกำแพง นำโดยนายสนอง มะลัยขวัญ...

ทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล เนื่องในวันก่อตั้งโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ปี 2565

ทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล เนื่องในวันก่อตั้งโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ปี 2565

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำโดยนายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล...

พิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว....

กำกับติดตามการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

กำกับติดตามการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนางจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ...

งานพระไกรสิงหนาท 2565

งานพระไกรสิงหนาท 2565

วันนี้ 1 มีนาคม 2565 นพ.กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระไกรสิงหนาท ประจำปี 2565 นำโดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันนี้ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...

พิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2565

พิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นำโดย นายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรต่อต้านทุจริต และองค์กรแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน...