โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

LA

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 อาจารย์นัยนา  วัฒนศรี และอาจารย์พงษ์ศักดิ์  เตชะสถิระกุล จากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

ชมภาพกิจกรรม

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.