โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"

ประชุมชี้แจงและลงนาม MOU งานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ

mou

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือ MOU โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมกัน

ชมภาพกิจกรรม

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.