โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


พิธีล้างศาล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธี ล้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ ประจำปี ณ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

ชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร “ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข” วันที่ 24-25 มกราคม 2560

อบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร "ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข" วันที่ 24-25 มกราคม 2560

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร “ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข วันที่ 24-25 มกราคม 2560″ จัดโดยโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ปานใจ – ดร.จอมพล สุภาพ ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม

เปิดตลาดน้ำสาวบ้านแต้

เปิดตลาดน้ำสาวบ้านแต้

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ ไปให้การต้อนรับ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดตลาดน้ำสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ ลานเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำพรม เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชิม ช็อป แห่งใหม่ (เปิดทุกวันจันทร์และวันเสาร์) ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน มาให้การต้อนรับ ด้วยความอบอุ่น

ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัลชกาลที่ 9) และทำบุญปีใหม่ 2560

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัลชกาลที่ 9) และทำบุญปีใหม่ 2560

วันที่ 6 มกราคม 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัลชกาลที่ 9) และทำบุญปีใหม่ 2560 บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (พระสงค์ 9 รูป)

ชมภาพกิจกรรม

ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม

ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม พสกนิกรชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดย แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศ ที่ เขื่อนห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. บริเวณลานเพลินสาวบ้านแต้ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดย นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00 น. – 16.30 น. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการให้มีความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชมภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R” สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีวบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พ.ย. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "R2R" สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีวบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พ.ย. 2559

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559″ จัดโดยโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.สมหมาย คชนาม ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้วิจัยทั้งหมด 95 คน

ชมภาพกิจกรรม

งานบุญกฐิน วัดป่าห้วยกุ่ม

บุญกฐิน วัดป่าห้วยกุ่ม

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำโรงทานลูกชิ้นนึ่ง ไก่ทอด ผัดหมี่ ส้มตำ ไอศครีม ในงานบุญกฐิน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบริบูรณ์ โดย มี แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายสมาน ฤทธิ์กำลัง ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ รพ.สอ. ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ช่วงท้ายของพิธีของวันนี้ เป็นพิธีกล่าวคำถวายความความอาลัย ซึ่งเป็นการแสดงพลังและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ โดยมี นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานพิธี ฯ

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานฯ

ชมภาพกิจกรรม