โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


ทำบุญตักบาตรและทำโรงทานในวันคลายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

ทำบุญตักบาตรและทำโรงทานในวันคลายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำโรงทานส้มตำ ผัดหมี่ ไก่ทอด น้ำดื่ม ในวันคลายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตามอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ กันเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ที่วัดบริบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำข้าราชการ แต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ร่วมพระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทยอยเดินทางเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ชมภาพกิจกรรม

โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงพยาบาล

โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงพยาบาล

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับการทำความดีเพื่อโลก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงพยาบาล  โดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมนำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบๆ บ้านพักโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก

ชมภาพกิจกรรม

มหกรรมล้างมือ ประจำปี 2559

มหกรรมล้างมือ ประจำปี 2559

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 กันยายาน 2559 ที่ห้องประชุมธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ แพทย์หญิงสวรส แสงชโยสวัสดิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูความรู้IC และ โครงการมหกรรมล้างมือของบุคลากรและชุมชน สำหรับรูปแบบกิจกรรมโครงการเป็นการประกวดล้างมือ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และประชาชนทั่วไปให้ความสนในเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ณ ลานอเนกประสงค์ ได้จัดกิจกรรมประกวดล้างมือ ซึ่งมีข้อกำหนดให้แสดงกิจกรรมการล้างมือประกอบเพลง ที่สื่อให้เห็นถึงการล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยมีทีมเข้าร่วมประกวด 4 ทีม
ผลการประกวด
- ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ทีมทันตะวาทศิลป์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมWord ชายบันเทิงศิลป์
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมSeven wonder
- รางวัลชมเชย ทีมยอดมนุษย์ป่า

ชมภาพกิจกรรม

พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2559

พิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2559 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์มาโดยตลอด โดยมี แพทย์หญิงสมสุข ตติยานพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมภายในงาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน มีงานเลี้ยงตอนเย็น มีการนำเสนอวีดิทัศน์แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายบรรจง ชาติสิริอำนวยพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นางเพ็ญศรี ยั้งระหัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวเพียงใจ ศรีจารย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางพรยุพา คันธโกวิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นายสุรพล นามอาษา พนักงานบัตรรายงานโรค

ชมภาพกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 กันยายน 2559 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้ภาคราชการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการนวดแผนไทย และบริการตรวจฟัน ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 ช่วงเช้าขณะหลวงพ่อสายทองรับบิณฑบาต บรรยากาศสดใส ท้องฟ้าเปิด ฝนไม่ตก พุทธศาสสนิกชนร่วมทำบุญใส่บาตรกันอย่างคับคั่ง และเวลาประมาณ 11.00 น. ขณะที่หลวงพ่อกำลังจะเดินทางกลับวัดป่าห้วยกุ่ม ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด ซึ่งสร้างความปราบปลื้มใจให้ผู้มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ผ้าป่าทุกสาย ที่ไหลหลั่งมาให้แก่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อใช้สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบริการทันตกรรม ทำให้ได้ยอดเงินทำบุญในวันนี้จำนวน 3,752,082.71 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ชมภาพกิจกรรม