โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


กิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

IMG_1428

วันที่ 9 เมษายน 2558  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร นายแพทย์ พีระพงษ์ ชาติธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2558

ชมภาพกิจกรรม

รับอุปกรณ์การแพทย์ จากแม่ทองใส ดาวศรี พร้อมบุตร-ธิดา

IMG_3044

วันที่ 7 มกราคม 2557 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ แม่ทองใส ดาวศรี พร้อมบุตร-ธิดา อยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่ 1 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อไว้ใช้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ หลายรายการ เช่น เตียงนอนผู้ป่วย เครือง Suction พร้อมอุปกรณ์ วัสดุการแพทย์อีกจำนวนหลายรายการ ทั้งนี้แม่ทองใส ดาวศรี พร้อมบุตร-ธิดา ขออุทิศส่วนกุศลการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว แก่ คุณตาสมจิตร  ดาวศรี

รับตรวจประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

saiyiruck

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อคงสถานะระดับทอง จากทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ แบะโรงพยาบาลภูเขียว

ชมภาพกิจกรรม

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

logo56th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีมวลชนชาวเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมเดินรณรงค์จำนวนมาก ณ ลานเพลินสาวบ้านแต้ หน้าที่ว่าการอำเภอ เริ่มโดยกิจกรรมเต้นแอโรบิก แล้วเดินออกจากที่ว่าการอำเภอไปตามประสิทธิ์ราษฎร์บำรุง แล้วเลี้ยวเข้าถนนเจริญสิน และกลับเข้ามาที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม

คำขวัญวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556
“Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship”
“ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

อบรมคณะกรรมการดำเนินงาน DHS ตำบลบ้านยาง

DHS

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินงาน DHS ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 70 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ชมภาพกิจกรรม

รับตรวจประเมินคุณภาพ มาตรฐานทางการพยาบาล QA

QA

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับตรวจประเมินคุณภาพ มาตรฐานทางการพยาบาล จากทีมประเมินจากโรงพยาบาลโซนเหนือ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวแดง แก้งคร้อ ภูเขียว คอนสาร บ้านแท่น

ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ที่มาปฏิบัติงานใน ปี 2556

C360_2013-05-15-15-35-09-072

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.30 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ที่มาปฏิบัติงานใน ปี 2556 โดยนายแพทย์ พีระพงษ์  ชาติธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้กล่าวต้อนรับและ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ชี้แจงระบบงานต่างๆของโรงพยาบาล

ชมภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

LA

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 อาจารย์นัยนา  วัฒนศรี และอาจารย์พงษ์ศักดิ์  เตชะสถิระกุล จากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงและลงนาม MOU งานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ

mou

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือ MOU โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมกัน

ชมภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพโรคเลือดเลือดสมอง

stroke

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรค Stoke ให้แก่ บุคลากรในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย ได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และหน่วยกู้ชีพ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม