โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. บริเวณลานเพลินสาวบ้านแต้ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดย นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00 น. – 16.30 น. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการให้มีความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชมภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R” สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีวบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พ.ย. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "R2R" สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีวบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พ.ย. 2559

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559″ จัดโดยโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.สมหมาย คชนาม ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้วิจัยทั้งหมด 95 คน

ชมภาพกิจกรรม

งานบุญกฐิน วัดป่าห้วยกุ่ม

บุญกฐิน วัดป่าห้วยกุ่ม

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำโรงทานลูกชิ้นนึ่ง ไก่ทอด ผัดหมี่ ส้มตำ ไอศครีม ในงานบุญกฐิน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบริบูรณ์ โดย มี แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายสมาน ฤทธิ์กำลัง ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ รพ.สอ. ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ช่วงท้ายของพิธีของวันนี้ เป็นพิธีกล่าวคำถวายความความอาลัย ซึ่งเป็นการแสดงพลังและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ โดยมี นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานพิธี ฯ

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมลำน้ำพรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานฯ

ชมภาพกิจกรรม

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ อาคารโดมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานพิธี ฯ

ชมภาพกิจกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ 21 ตุลาคม 2559 โดย นายภาสกร ไชยเสรษฐ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานหัวหน้าชุดออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ คณะผู้ออกให้บริการบริการประชาชน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสมทบ ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารและออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการประชาชนที่มารับบริการ จะได้รับการตรวจคัดกรองโรค บริการทันตกรรม การเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย พอ.สว ชัยภูมิ มีผู้เข้ารับบริการกว่า 255 คน

ชมภาพกิจกรรม

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันนี้ 20 ต.ค. 59 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ผู้เข้าร่วมพิธีต่างสวมใส่ชุดสีดำ-ขาว ไว้ทุกข์

ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรและทำโรงทานในวันคลายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

ทำบุญตักบาตรและทำโรงทานในวันคลายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำโรงทานส้มตำ ผัดหมี่ ไก่ทอด น้ำดื่ม ในวันคลายวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตามอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ กันเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ที่วัดบริบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำข้าราชการ แต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ร่วมพระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทยอยเดินทางเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ชมภาพกิจกรรม