โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


รับสิ่งของบริจาก จากคุณเพ็ญนภา ริดพันม่วง

รับสิ่งของบริจาก จากคุณเพ็ญนภา ริดพันม่วง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณเพ็ญนภา ริดพันม่วง ที่บริจากสิ่งของ ได้แก่ ที่นอนลม,รถเข็น,อุปกรณ์ของใช้อีกหลายรายการ เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ คุณพ่ออดิศักดิ์ ริดพันม่วง

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (ASU)

ประชุมเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (ASU)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีการประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (ASU) โดย พญ.พรพิมล ตั้งสุริยานนท์ และเภสัชกรสุทธิพงษ์ จิตจักร เป็นวิทยากร มีตัวแทนจากทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จาก รพสต. เข้าร่วม

ชมภาพกิจกรรม

รับการเยี่ยมเพื่อธำรงระดับการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 2

รับการเยี่ยมเพื่อธำรงระดับการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์รับการเยี่ยมเพื่อธำรงระดับการพัฒนาคุณภาพขั้นที่ 2 โดยอาจารย์จาก สรพ. อาจารย์จาก HACC นครราชสีมา และ ทีม QLN นำโดย อ.นภางค์ดาว มาด้วง และคณะ

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับทีมตรวจสอบภายในจาก สสจ.ชัยภูมิ

ต้อนรับทีมตรวจสอบ สสจ.ชัยภูมิ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลเกษตรบูรณ์ต้อนรับทีมตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำโดยท่านนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ 22 เมษายน 2558 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ได้จัดประชุมใหญ่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และมีการมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2558  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร นายแพทย์ พีระพงษ์ ชาติธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2558

ชมภาพกิจกรรม (ขออภัยรูปไม่ชัด)

รับอุปกรณ์การแพทย์ จากแม่ทองใส ดาวศรี พร้อมบุตร-ธิดา

IMG_3044

วันที่ 7 มกราคม 2557 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ แม่ทองใส ดาวศรี พร้อมบุตร-ธิดา อยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่ 1 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อไว้ใช้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ หลายรายการ เช่น เตียงนอนผู้ป่วย เครือง Suction พร้อมอุปกรณ์ วัสดุการแพทย์อีกจำนวนหลายรายการ ทั้งนี้แม่ทองใส ดาวศรี พร้อมบุตร-ธิดา ขออุทิศส่วนกุศลการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว แก่ คุณตาสมจิตร  ดาวศรี

รับตรวจประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

saiyiruck

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อคงสถานะระดับทอง จากทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลภูเขียว

ชมภาพกิจกรรม

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

logo56th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีมวลชนชาวเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมเดินรณรงค์จำนวนมาก ณ ลานเพลินสาวบ้านแต้ หน้าที่ว่าการอำเภอ เริ่มโดยกิจกรรมเต้นแอโรบิก แล้วเดินออกจากที่ว่าการอำเภอไปตามประสิทธิ์ราษฎร์บำรุง แล้วเลี้ยวเข้าถนนเจริญสิน และกลับเข้ามาที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม

คำขวัญวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556
“Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship”
“ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

อบรมคณะกรรมการดำเนินงาน DHS ตำบลบ้านยาง

DHS

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินงาน DHS ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 70 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ชมภาพกิจกรรม