โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 26 มกราคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีผู้บริจาคที่ผ่านการตรวจคัดกรอง จำนวน 105 ราย

ชมภาพกิจกรรม

โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการ โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้ภาคราชการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการนวดแผนไทย และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับความสนใจเข้ารับบริการจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

คุณสุรพล ฉิมมงคล และภรรยา ที่บริจาคสิ่งของเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาล

คุณสุรพล ฉิมมงคล และภรรยา ที่บริจาคสิ่งของเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาล

วันที่ 15 มกราคม 2559 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณสุรพล ฉิมมงคล และภรรยา ที่บริจาคเครื่องดูดเสมหะ ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อไว้ใช้แก่ผู้ป่วยต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 8 เวลาประมาณ 15.00 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ในการนี้แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง สร้างความดีใจให้แก่บุคลากร และผู้มารับบริการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ชมภาพกิจกรรม

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว จำนวน 2,040 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ

โดยในช่วงเช้า เดินทางไปทำพิธีถวาย และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ที่หอประชุมโรงเรียนหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ภาคบ่ายที่หอประชุมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พระสงฆ์แห่งละ 20 รูป ราษฎรแห่งละ 1,000 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ชมภาพกิจกรรม

งานพบปะ สังสรร วันปีใหม่ คปสอ.เกษตรสมบูรณ์ 2559

IMG_9131

วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ลานกีฬาโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ คปสอ.เกษตรสมบูรณ์ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ นำโดยแพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และนายสมาน ฤทธิ์กำลัง สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมทั้งบุคลากรทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแสดงโดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน จำนวน 10 ชุด, การมอบของขวัญให้กับบุคลากรทุกท่าน และจับสลากของรางวัลพิเศษ จำนวน 32 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีที่มามอบความบันเทิงตลอดงาน พร้อมทั้งการจัดเลี้ยงอาหาร (โต๊ะจีน) ให้ได้อิ่มหนำสำราญพร้อมที่จะลุยงานกันต่อไป

ชมภาพกิจกรรม

ท่านพลเอกวิเชียร ศิริสุนทร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ที่ตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55

IMG_8409

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 11.30 น. ท่านพลเอกวิเชียร ศิริสุนทร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ที่ตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 หน่วยบัญชาการพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการ ของสำนักงานพัฒนาภาค 5, นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักคุมประพฤติ สาขาภูเขียว  ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ชมภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๘

การแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ กล่าวรายงาน นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสาธารณสุข จากทุกอำเภอ รวม ๑๗ ทีม มีการแข่งขัน ๑๐ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ปาเป้า ฟุตซอล ฟุตบอลรวมดารา บาสเกตบอล แชร์บอล กีฬามหาสนุกและกรีฑา
คปสอ.เกษตรสมบูรณ์ นำโดยพญ.สมสุข ตติยานุพันธ์วศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำทีมนักกีฬา และกองเชียร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความสนุกสนาน

ชมภาพกิจกรรม

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 ธ.ค.2558 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนบ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มี นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคด้วยสมุนไพร บริการทันตกรรม ทั้งถอนฟัน อุดฟัน รวมทั้งให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาโภชนาการ การป้องกันโรค การดูแลตนเอง และความรู้การป้องกันการเกิดโรค นอกจากนั้น ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล มีประชาชนมารอรับบริการจำนวนมาก

ชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายดอกไม้จันทร์

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วง ถวายดอกไม้จันทร์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าบ้านยาง ธรรมคุณ ฌาปนสถานวัดบริบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม