โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


รับรางวัล HA เมืองทองธาณี วันที 14 มีนาคม 2560

รับรางวัล HA เมืองทองธาณี วันที 14 มีนาคม 2560

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ปีพุทธศักราช 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยทีมงานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดงานนี้ภายใต้แนวคิดหลักคือ หัวข้อ “Inner Power Together We Can” ซึ่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าประชุมในองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนนำพลังด้านบวกภายในตนเอง อาทิ พลังแห่งความเอื้ออาทร และพลังแห่งจิตสำนึกมาร่วมสร้างสรรค์หนทางใหม่ๆ ให้กับระบบบริการสุขภาพในประเทศ หลังจากที่ทีมงานโรงพยาบาลได้มีความมุ่งมั่นทำการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ส่งผลให้ระบบการรักษาพยาบาลดีขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจ นี้คือ ความสำเร็จอีกขั้นที่สร้างความภาคภูมิในให้กับโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม

ไฟล์บันทึกเสียงควบคุมภายใน

วันที่ 1
ไฟล์ที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่

วันที่ 2
ไฟล์ที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่

พิธีบวงสรวงงานพระไกรสีหนาท ประจำปี 2560

พิธีบวงสรวงงานพระไกรสีหนาท ประจำปี 2560

เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม 2560 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระไกรสิงหนาท งานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้นำส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และผู้ที่นับถือในดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระไกรสิงหนาท ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระไกรสิงหนาท ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณงามความดีของพระไกรสิงหนาท เจ้าเมืองคนแรกของชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม

พิธี ล้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ ประจำปี 2560

พิธีล้างศาล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธี ล้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ ประจำปี ณ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

ชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร “ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข” วันที่ 24-25 มกราคม 2560

อบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร "ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข" วันที่ 24-25 มกราคม 2560

แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างสุข สุ่บุคลากร หลักสูตร “ทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานอย่างงมีความสุข วันที่ 24-25 มกราคม 2560″ จัดโดยโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ปานใจ – ดร.จอมพล สุภาพ ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม

เปิดตลาดน้ำสาวบ้านแต้

เปิดตลาดน้ำสาวบ้านแต้

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ ไปให้การต้อนรับ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดตลาดน้ำสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ ลานเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำพรม เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชิม ช็อป แห่งใหม่ (เปิดทุกวันจันทร์และวันเสาร์) ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน มาให้การต้อนรับ ด้วยความอบอุ่น

ชมภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัลชกาลที่ 9) และทำบุญปีใหม่ 2560

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัลชกาลที่ 9) และทำบุญปีใหม่ 2560

วันที่ 6 มกราคม 2560 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัลชกาลที่ 9) และทำบุญปีใหม่ 2560 บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (พระสงค์ 9 รูป)

ชมภาพกิจกรรม

ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม

ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม พสกนิกรชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรำลึกวันครบรอบ 36 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดย แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศ ที่ เขื่อนห้วยกุ่ม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. บริเวณลานเพลินสาวบ้านแต้ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นำโดย นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจ ออกกำลังกาย เป็นประจำ” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00 น. – 16.30 น. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการให้มีความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชมภาพกิจกรรม