โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


มหกรรม ม่วน ม่วน CQI ครั้งที่ 1

มหกรรม ม่วน ม่วน CQI ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดจัดกิจกรรม มหกรรม ม่วน ม่วน CQI ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมลำน้ำพรม ในงานได้มีกิจกรรม มากมาย รวมถึงการแจกของรางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30 น. ที่ลานเพลินสาวบ้านแต้ นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดวันงดสูบบุหรี่ ประจำปี 2559 มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ  ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน
แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้เห็นความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี และปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้มีคำขวัญว่า ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging) จึงจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์การควบคุมยาสูบ โทษ และพิษภัยของการสูบบุหรี่ เป็นต้น

ชมภาพกิจกรรม

การประกวดคัดเลือก รพ.สต. ดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559

การประกวดคัดเลือก รพ.สต. ดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือก รพ.สต. ดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 ที่ รพ.สต.โนนกอก ซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในปีนี้

ชมภาพกิจกรรม

พิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดฅนพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

พิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดฅนพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 15 พ.ค. 59 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดงานตลาดต้องชม ตลาดคนพรม เที่ยวชมวิถีเกษตร ณ เขื่อนโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
- เวลา 09.00 น. นางนภา สกุลตนาค รองผู้ว่าราชการจังชัยภูมิ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ น.ส.ชุติมา บุณยปรัภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์. นางธิดา จงก้องเกียรติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางพรรณิตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเปิดงาน ตลาดต้องชม ตลาดคนพรม เที่ยวชมวิถีเกษตร มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
-โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการผู้ที่มาร่วมงาน
ชมภาพกิจกรรม

ประเพณีสงน้ำประเจ้าองค์ตื้อ

ประเพณีสงน้ำประเจ้าองค์ตื้อ

วันที่ 29 เมษายน 2559 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ณ.วัดพระเจ้าองค์ตื้อ หมู่ที่ 9 บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู จังหวัดชัยภูมิ

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25 เมษายน 2559 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 22 เมษายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีผู้บริจาคที่ผ่านการตรวจคัดกรอง จำนวน85 ราย

ชมภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงาน บุญเดือนห้าพระธาตุกุดจอก ประจำปี 2559

พิธีเปิดงาน บุญเดือนห้าพระธาตุกุดจอก ประจำปี 2559

วันนี้ 21 เมษายน 2559 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน บุญเดือนห้าพระธาตุ กุดจอก ประจำปี 2559 บ้านยางน้อย ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เกียรติ เป็น ประธานเปิดงาน

ชมภาพกิจกรรม

ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ – โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ - โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 12 เมษายน 2559  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559

ชมภาพกิจกรรม