โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม Website ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน"


ประเพณีสงน้ำประเจ้าองค์ตื้อ

ประเพณีสงน้ำประเจ้าองค์ตื้อ

วันที่ 29 เมษายน 2559 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงน้ำพระเจ้าองค์ตื้อ ณ.วัดพระเจ้าองค์ตื้อ หมู่ที่ 9 บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู จังหวัดชัยภูมิ

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25 เมษายน 2559 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 22 เมษายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีผู้บริจาคที่ผ่านการตรวจคัดกรอง จำนวน85 ราย

ชมภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงาน บุญเดือนห้าพระธาตุกุดจอก ประจำปี 2559

พิธีเปิดงาน บุญเดือนห้าพระธาตุกุดจอก ประจำปี 2559

วันนี้ 21 เมษายน 2559 แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน บุญเดือนห้าพระธาตุ กุดจอก ประจำปี 2559 บ้านยางน้อย ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เกียรติ เป็น ประธานเปิดงาน

ชมภาพกิจกรรม

ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ – โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ - โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 12 เมษายน 2559  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร แพทย์หญิงสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559

ชมภาพกิจกรรม

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมการรับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

ประชุมเตรียมการรับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 14.00 น. พล.ร.อ. ไตรภพ พิชัยกุล ร.น. ผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ ประจำกรมราชองครักษ์, นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วยคณะ ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมหินภูกระแต โรงเรียนโนนกอกวิทยา โดยมี นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ

ชมภาพกิจกรรม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

- นักวิชาการการเงินและบัญชี

- พนักงานธุรการ

งานพระไกรสิงหนาทประจำปี 2559

งานพระไกรสิงหนาทประจำปี 2559

เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม 2559 นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระไกรสิงหนาท  งานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้นำส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์  และผู้ที่นับถือในดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระไกรสิงหนาท ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระไกรสิงหนาท ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระไกรสิงหนาท เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณงามความดีของพระไกรสิงหนาท เจ้าเมืองคนแรกของชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์

ชมภาพกิจกรรม